Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

tarafından
991
Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

BAYRAM NAMAZI

Bildiğimiz gibi senede iki defa bayram namazı kılmaktayız, ister istemez Bayram Namazı Nasıl Kılınır? sorusu aklımıza geliyor. İşte bu yazımızda bayram namazının kılınışından bahsettik. Bayram namazını kılmak vaciptir. Kitap, sünnet ve icmâ ile sabittir.

 • Ramazan bayramı namazının vacip olduğunun delilleri:  “ Ve zekeresme rabbihi fesallâ”. Yani, “Rabbisinin ism-i şerifini zikreder de bayram namazını kılar.” mealindeki ayeti kerimesi ile:“ Ve litükebbirullâhe al âmâ hedâküm. ” Yani, “Sizi hidayet buyurduğu üzere (bayram namazını kılın ve) Allah’ı tekbir ile zikredin…” ayeti kerimeleri ve Rasülüllah Efendimizin: “Lâ cüm’ate velâ teşrîka velâ fıtrate illâ fî mısrin câmi’in” hadisi şerifleridir.
 • Kurban bayramı namazı ise: “ Fesalli lirabbike venhar ” ayeti kerimesiyle sabittir. Manası:“ Habîbim, Rabbinin rızası için kurban bayramı namazını kıl ve kurban kes. ” demektir.

İcmâ-ı ümmetten delil: Rasulullah (s.a.v.) efendimiz, Ashab-ı Kiram (r.a.) ve müctehid imamlar (r.a.) bu namazları asla terk etmemişler, terkine müsaade etmemişlerdir.

BAYRAM NAMAZININ ŞARTLARI NELERDİR?

 • Cuma namazı kendilerine farz olan kimselere bayram namazları vacip olur.
 • Bayram namazından sonra hutbe okumak sünnettir.
 • Namazdan evvel okursa yahut terk ederse namaz caiz olur. Lakin kötülük etmiş olur.
 • Namazdan evvel okunan hutbenin namazdan sonra iadesi lazım gelir.

BAYRAM NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Namazın ilk vakti, beldenin yüksek bir mekânından bakıldığında güneş, doğduğu mahalden bir mızrak miktarı yani on iki karış kadar çıkıp rengi beyazlandıktan (yani güneş doğduktan kırk beş dakika sonra)dır. Son vakti güneş zevale gelinceye kadardır. Zeval vakti girince bayram namazı caiz olmaz.

Ramazan Bayramı’nda özür ile bayram namazını ertesi günün zevaline kadar tehir caiz olur. Lakin Kurban Bayramı’nda özür ile kerahatsiz ve özürsüz kerahatle bayramın üçüncü günü zeval vaktine kadar tehir (geciktirme) caizdir.

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

Bayram Namazının Birinci Rek’atin Kılınışı:

 •  Cemaat saflar düzgün halde imamın arkasında yer alır ve “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan veya Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama” diye niyet eder.
 • İmam “Allahu Ekber” deyip iftitah tekbirini alır. Cemaat de “Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbirini alıp ellerini göbeği altına bağlar.
 • İmam ve cemaat gizlice “Sübhaneke” yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
  •  Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice “Allahu Ekber” diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
  • İkinci Tekbir: ikinci defa “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
  • Üçüncü Tekbir: Sonra yine “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
 • İmam bundan sonra, gizlice “Euzü Besmele”, cehri (açıktan) olarak Fatiha ve bir sure okur.(Cemaat bu esnada bir şey okumaz, imamı dinlerler.)
 • Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının İkinci Rek’atin Kılınışı:

 • İmam gizlice Besmele, cehri (açıktan) de Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek’atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua gidilir, sonra da secdeler yapılarak oturulur.
 • Ka’de-i Ahire (son oturuşta) İmam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina… duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.

Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.