Dini Hikayeler – Beşikte Konuşan Bebek

tarafından
765
Dini Hikayeler – Beşikte Konuşan Bebek

BEŞİKTE KONUŞAN BEBEK

İsrail oğullarından Cüreyc isimli ibadete düşkün bir genç vardı. Cüreyc bir mabede yerleşip orada ibadet etmeye başladı. Bir gün annesi geldi,

  -Cüreyc! diye seslendi.

Cüreyc kendi kendine:

  -Yâ Rabbi! Anneme cevap mı versem, yoksa namazıma devam mı etsem” diye düşündü.

Sonra namazına devam etti Annesi de dönüp gitti. Ertesi gün annesi yine Cüreyc namaz kılarken geldi ve,

  -Cüreyc! diye seslendi.

Cüreyc yine kendi kendine,

  -“Acaba anneme mi cevap vermeliyim, yoksa namazıma mı devam etmeliyim” diye düşündü. Sonra namazına devam etti. Bir gün sonra annesi yine Cüreyc namaz kılarken geldi ve,

  -Cüreyc! diye seslendi.

Cüreyc yine içinden,

 – “Anneme cevap mı versem, yoksa namazıma mı devam etsem” dedi. Sonra namazına devam etti.

Annesi böylece üçüncü defa geliyor fakat Cüreycden cevap alamıyordu. Bunun üzerine kızdı.

  -Allah’ım! Fahişelerin yüzüne bakmadan onun canını alma! diye beddua etti…

Bir gün İsrail oğulları Cüreyc’in ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliği ile meşhur bir fahişe de oradaydı.

-Eğer isterseniz ben onu baştan çıkarabilirim, dedi iddiasını ispat etmek üzere Cüreyc’in yanına gitti. Fakat Cüreyc onun yüzüne bile bakmadı.

Cüreyc’in ibadethanesinde yatıp kalkan bir çoban vardı. Kadın onunla ilişki kurarak çobandan hâmile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirince, onun Cüreyc’den olduğunu ileri sürdü.

Bunu duyan halk, Cüreyc’in yanına giderek ibâdetha nesini yıkip kendisini de dövmeye başladılar. Cüretçe,

  -Niçin böyle yapıyorsunuz? deyince:

Sen bu fahişe ile zina etmişsin, hatta senin çocuğunu doğurmuş, dediler.

Cüreyc:

  -Peki o çocuk nerede? diye sordu.

Çocuğu alıp ona getirdiler.

Cüreyc:

  -Bana müsaade edin de namaz kılayım” dedi.

Müsaade ettiler, namazını kılıp çocuğun yanına geldi ve,

 -Ey çocuk, senin baban kim? dedi.

Çocuk:

-Babam falan çobandır, diye cevap verdi.

Bunu gören halk Cüreyc’in ellerine kapanarak af dilemeye başladılar.

-Sana altından bir mabet yapalım, dediler.

Cüreyc,

-Hayır, eskiden olduğu gibi yine kerpiçten yapın, dedi.

Ona kerpiçten yeni bir mâbed yaptılar, o da orada ibadetine devam etti….

Hz.Cüreyc

Rabbim bizlere bu misallerden ders almayı nasip etsin…