Hangi Hayvanlar Kurban Olarak Kesilir?

tarafından
880
Hangi Hayvanlar Kurban Olarak Kesilir?

Kurban Bayramı yaklaşıyor… Peki, Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir?İşte o sorunun yanıtı…

Kurbana mahsus olan hayvan keçi, sığır, manda ve devedir. Koyun ve keçi bir yaşında, sığır ve manda iki yaşında, deve beş yaşında kurban olunur. Lâkin kuzu büyük olup bir senelik koyundan fark olmazsa altı ayı tamam edince kurban olur. (Vahdeti)

Kurban vahşi yabani olmamalıdır.

Koyun ve keçi hisse kabul etmez. Bir koyun, bir keçi bir kimse için kurban olur. Bir sığır, bir manda, bir deve yedi kimse için kurban olur. Yani yedi kimse müşterek olarak bir sığırı veya deveyi kurban edebilir. Ortaklar tek, çift veya yediden az olabilir. (Hindiyye)

Bir kimse iki koyun kurban kesebilir. Hazreti Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz her sene iki koyun kurban ederdi. Veda haccında yüz deve kurban eylediler. (hindiyye)

Müşterek olarak inek, öküz, deve veya manda kurban etmekte müstehap olan, ortakların kurbanı hepsinin birlikte almaları veyahut içlerinden birine vekalet verip aldırmalarıdır. (Dürrü’l Muhtar)

İçlerinden biri alıp diğerleri ortak olacağı takdirde alan, alırken ortaklığa niyet ederse, kerâhatsiz caizdir. Niyet etmezse bu kimse fakir ise başkasını ortak alması caiz olmaz. Zengin ise kerâhat ile caizdir. (Veciz ve Kasapzâde)

Bütün ortakların Kurbanda ibâdet ve sevap ve fedâ-i nefse niyet etmeleri, hisseleri eşit ve hepsinin Müslüman olmaları şarttır. Ortakların hepsi kurbanı ibâdet niyetiyle kestiği halde, bazısı kaza, nezir veya nafile olarak kesmiş olsalar zarar vermez. (Reddü’l Muhtâr, Vahdetî, Dürer)

Ortakların bazısı vâcip kurbanına diğerleri sünnet ve nafile ve nezir ve akika kurbanına niyet etseler yahut ortakların bazısı ölü yahut sabî veya bunamış olsa câiz olur. (Kâzîhan)

KESİLMESİ EFDAL OLAN KURBANIN ÖZELLİKLERİ

Eti çok ve bedeli yüksek olan kurban efdaldir.

Kurban edilecek koyun veya keçinin eti, yedi ortağın kestiği büyük baş kurbanın bir hissesine eşit olursa, koyun yahut keçi kesmek efdaldir.  Aksi halde yedi hisseden bir hisseye ortak olmak daha faziletlidir.

Koç koyundan, keçi tekeden, eti ve kıymeti çok olan az olandan efdaldir. Kurbanın yağlı ve güzel ve büyük  olması müstehap ve efdaldir. (Münye ve Hindiyye ve diğerleri)

Koyunun gözleri, karnıi ayakları ve göğsü kara olanı efdaldir.(İbni Âbidin) Rasûl-i Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Gözü kara, karnı kara ayakları kara, diğer âzâları beyaz olan koç eylediler. (Şerh-i Şir’a)

Kurban edilecek bir inek ile öküzün kıymetleri ve etleri müsavi (eşit) olursa -eti güzel olduğundan -inek efdaldir.