Hangi Hayvanlar Kurban Olmaz?

tarafından
789
Hangi Hayvanlar Kurban Olmaz?

Hangi Hayvanlar Kurban Olmaz?

Kurban bayramı yaklaşırken kurban alınırken hayvanda bazı şartların olmaması takdirde o hayvandan kurban olmaz. İşte o Hangi Hayvanlar Kurban Olmaz? Sorusunun cevabı ;

 • Bir veya iki gözü kör hayvanları kurban etmek caiz olmaz.
 • Zayıflıktan ilikleri erimiş hayvanı kurban etmek caiz olmaz.
 • Kesileceği yere gitmeye kudreti olmayan yani hiç yürümeyen hayvanı kurban etmek caiz olmaz.
 • Kulaklardan biri olmayan hayvanın kurban etmek caiz olmaz.(Kuhistânî, Reddû’l-Muhtâr)
 • Burnu kesik hayvanı kurban etmek caiz olmaz. (Şurunbulâli)
 • Sığıri koyun veya keçinini bir memesi gitmiş veya kurumuş ise câiz olmaz. Lakin yavrusunu emzirebiliyorsa caiz olmaz. (Hülasa)
 • Deli hayvan karnını doyuramazsa kurban etmek caiz değildir.(Nimet-i İslam)
 • Eğer dişlerinin çoğu var ise kerâhatla caizdir. (İbn-i Abidin)
 • Dişsiz hayvan dişli hayvan gibi yayılıp karnını doyurur ise caiz olur (Fetvav,3ayı Hindiyye)
 • Ölmek üzere olan hayvanı kurban etmek caiz olmaz.
 • Kulak ve kuyruğu çok kısalmış, gözünün görmesi çok azalmış hayvan kurban etmek caiz olmaz. (Hindiyye)
 • Bir kimsenin Emanet olarak almış olduğu hayvanı kendisi için kurban etmek caiz olmaz.
 • Bir kimsenin rehin aldığı hayvanı kurban etmek caiz olmaz. (İbn-i Abidin)
 • Almaya vekil olduğu hayvanı kendisi için kesse câiz olmaz. Kocası, karısının veyahut karısı kocasının kurbanını izni olmayarak kendisi için kesse caiz olmaz. Kıymetini vererek razı etse de caiz olmaz. (Hülâsa, Hâdimi)

Kurbanın Kesilmesi Caiz Olup, Fakat Mekruh Olan Şeyler

 • Eğer kurban ancak zahmetle yürüyebiliyorsa kerahatlee caiz olur. (Hülasa, Vahdeti)
 • Kulağı ön tarafından veya arka tarafından çok yırtık olan hayvanın kurban edilmesi tahrîmen, az yırtık olursa tenzihen mekruhtur.(Reddü’l-Muhtar)
 • Yaşlanmış olup birleşmekten ve doğurmaktan aciz olsa ve yumurtaları küçük olan hayvanın kurban edilmesi mekruhtur.(Vahdeti)
 • Sütü ilaç veya hastalıktan başka bir sebeple kesilen ve doğurması yakın olan hayvanı ve yavrusu küçük olan hayvanı kurban etmek mekruhtur. (Dürrü’l-Muhtar)
 • Kurbanlık hayvana binmek, çifte koşmak, kesmezden evvel yününü kırpıp kullanmak, sağıp sütünü içmek ve zaruretsiz yünü kırkılmış koyun alıp kurban etmek ve sütlü koyun ve keçiyi kurban etmek mekruhtur. (İbn-i Âbidin, Hindiyye, Hadimi)
 • Kestikten sonra kurbanın her şeyinden faydalanmak câizdir. (Hindiyye)