İnsanın Dünyada Dertleneceği Beş Şey

tarafından
387
İnsanın Dünyada Dertleneceği Beş Şey

Her insanın bütün derdi ve üzüntüsü, şu beş hususta olmalıdır:

1- Geçmişte işlediği günahlar. İnsan geçmişte birçok günah işlemiş olabilir. Affedildiği kendisine mâlum olmadığı için bu günahlara üzülmeli ve affedilmesi için dâimâ tevbe ile meşgul olmalıdır.
2- Birçok iyilik yapmıştır ama kabul edilip edilmediğini bilemediği için üzülmelidir.
3- Hayatının geçen kısmının nasıl olduğunu bilir, fakat kalan kısmını nasıl yaşayacağını bilemez.
4- Allâhü Teâlâ’nın âhirette kulları için iki yurt (cennet ve cehennem) hazırladığını bilir fakat, kendisinin hangisinde olacağını bilemez.
5- Allâhü Teâlâ’nın kendisinden râzı olup olmadığını bilemez.

İşte bir insanın derdi ve üzüntüsü bu beş şey olursa, bunlar o insanı mâlâyânîden ve gülmekten alıkoyar.

Dünya hayatında yukarıdaki beş şey ile dertlenmeyeni âhirette beş üzüntü bekler:

1- Helâl, haram düşüncesi olmadan toplayıp, vârislerine bıraktıklarının üzüntüsü.
2- Sâlih amellerini, ileride yaparım diye geriye bırakma üzüntüsü. Zîra o kimse amel defterinde çok az bir amel görüp, amel etmek için dünyaya geri dönmek isteyecek fakat izin verilmeyecektir.
3- Günahlarının üzüntüsü. Zîra o kimse amel defterinde birçok günahlar görünce dünyaya geri dönüp, tevbe etmek isteyecek fakat izin verilmeyecektir.
4- Karşısında, amelini vermekten başka hiçbir şeye râzı olmayan hasımlarını görme üzüntüsü.
5- Allâhü Teâlâ’nın kendisine gadablı olduğunu görüp râzı etmeye imkânın olmaması üzüntüsü.