Kurban Eti Nasıl Dağıtılır?

tarafından
846
Kurban Eti Nasıl Dağıtılır?

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam’ın Kurban Eti Nasıl Dağıtılır? sorusuna , şöyle bir beyanı vardır:

… kurban etlerini istediğiniz kadar yiyiniz, kendiniz için ayırınız ve dağıtarak sevabını Allah’tan bekleyiniz. Şunu iyi bilin ki, bu bayram günleri; yeme, içme ve Allah azze ve celle’yi zikretme günleridir.(Ebû Dâvud, Edâhî, 9-10/2813, 2812). 

Kurban bayramında kesilen hayvan etinin üçe taksimi müstehaptır.

1) Kurban etinin üçte biri sadaka olarak verilir.

2) Kurban etinin üçte biriyle akraba ve dostlarına hediye veya ziyâfet verilir.

3) Kurban etinin üçte birini de ‘nafakaları üzerine olan’ ailesine ve evlatlarına yedirir. (Bedâyi)Kurban bayramında kesilen hayvanın etini zenginlere, fakirlere, Müslüman veya gayr-i Müslimlere hediye etmek caizdir. (Gıyâsiyye)

Kurban etinin tamamını yukarıda saydığımız kimselere de bağışlaması câizdir.

Kurban kesen kimse ihtiyaç sahibi ise, kurbanını ev halkına yedirmesi efdal ve müstehaptır. (Tahtavi,Hindiyye,Bedâyi).

Kurban ortaklarından biri kurban kesilmeden ölse, vârislerinden büyüğünün izniyle kesildiğinde kurban sahih olur. (Hindiyye)

Bir kimse aldığı kurbanı kesmeden ölse kurban miras malı olup vârislere intikal eder. Vârisler kendileri için kesseler câiz olur. (Nazm-ı Zendûsî)

Ortak Kesilen Kurbanın Taksimi

Kurban ortak kesildiğinde etini tahminen taksim câiz olmaz, tartarak taksim etmek icap eder.

Lâkin taksim ederken et ile beraber hisselerinde deri, ayak, baş, ciğer, veyahut yağından ve  işkembesinden bir parça olursa tahminen taksim câiz olur. (Kâzihân ve diğerleri)

Taksim etmenden hepsi birlikte etini pişirip yeseler, câizdir.

Bir kimse kendisi ve ailesi ve büyük çocukları için kurban etmek niyetiyle bir sığır alsa etini taksim eylemek şart olmaz.