Kurban Nedir? Kurban Kesmek Kimlere Vaciptir ?

tarafından
988
Kurban Nedir? Kurban Kesmek Kimlere Vaciptir ?

KURBAN NEDİR?

Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci günleri ile on birinci on ikinci gecelerinde ibadet ve Allah’a yakınlık niyeti ile kesilen beş nevi hayvan (koyun, keçi, sığır, deve, manda) kurban denir.

KURBAN KESMENİN HÜKMÜ

Kurban kesmek vaciptir. Zira hadis-i şerifte mealen “Bir kimse kurban kesmeye kudreti olurda kurban kesmezse o kimse elbette bizim meclisimize yaklaşmasın.” Buyrulmuştur.

Diğer hadisi şerifte “Şefaatimize nâil olmaz.” buyrulmuştur.

Kurban ancak kurban olmaya uygun hayvanı kesmekle eda edilir.

Kurban edilebilecek hayvanların vasıflarını hangi hayvanlar kurban kesilir yazımızda bulabilirsiniz.

Vakti içinde kurbanı kesmeyip kıymetini sadaka verseler eda etmiş olmazlar. (Vahdeti)

Zengin olan kimseler kurban kesmeyip (kurban kesilecek) vaktini geçirseler kurbanın kıymetini sadaka vermeleri lazım gelir. Lakin fakirler ve nezr eden (adayan) kimseler aldıkları kurbanı kesmeyip vaktini geçirseler kurbanın kendisini sadaka olarak vermek vacib olur.

Fıtır sadakası ve kurban vacip olduktan sonra mal zayi olsai ömrü içinde eda etmedikçe sakıt olmaz. Ya kıymetlerini veya aynını sadaka vermek vacip olur.

Kurban kesilip kanı aldıktan sonra telef olsa, borç ödenmiş olur, tekrar kesmek icap etmez. (Hindinyye)

Hür, mukim ve nisaba malik Müslümanın küçük çocukları için kurban kesmesi müstehaptır. Zâhiru’r-ri vayede böyledir. Fetva buna göredir.

Kurban mâlî bir ibadetolduğundan zengin olan çocuğun da kurban kesmesi lazımdır. (Sâhib-i Hidaye)

Bir kimse, üzerinde zekat, hac, fıtır sadakası (fitre), yemin keffareti ve kurban borcu var iken ölümü yakın olup malının üçte birinden bunların ödenmesini vesiyet eylese, malının üçte biri yeterse hepsini ödemek lazım olur. Malının üçte biri yetmezse zekatından verilmeye başlanır; yani evvela zekatı, sonra haccı, sonra fıtır sadakası ve bundan sonra yemin keffareti verilir ve en sonunda malı kalırsa kurbanı kesilir (Siraciyye)

KURBANIN VACİP OLMASININ ŞARTLARI

Kendisine fitre vacip olacak derecede zengin olan hür ve mukim (yolcu olmayan) erkek ve kadın Müslümana kurban kesmek vaciptir.

Müsafire kurban kesmek vacip. Eğer müsafir nafile olarak kurban keserse caizdir.

Müsafir eğer mukim iken kurbanı alıp, vaktin sonundan evvel (yani üzerine vacip olmadan) sefere çıkarsa kurbanı satması caiz olmaz.

Kurban; (kesmek üzere bir hayvanı) almak sebebiyle üzerine vacip olur.

İmamı-ı Âzan ve Ebu Yusuf Hazretlerine göre kurban kesmekle mükellefiyet için akıl ve baliğ  olmamış çucuğun mallarından babaları yahut vasîleri kurban keser ve onlara yedirirler. Yediklerinden artanı deli veya çocuk için (elbise gibi) kendisi ile istifade olunan bir şey ile diğiştirilebilir.

KURBAN NİSÂBI

Kurban nisabı (yani, kurbanın vacip olması için bulunması icap eden malın miktarı) : Fıtır sadakası (fitre) vacip olacak kadar malı bulunmaktır.

Bu malın zekat nisabında olduğu gibi alış veriş ile artabilecek mal olması ve üzerinden bir sene geçmesi lazım değildir.

Bir kimse kurban kesmeye mahsus olan günlerin sonunda zengin olsa, derhal kurban kesmek vacip olur.

Asli ve zaruri itiyaçlar:

Evi, evinin kafi miktarda eşyası, bineceği arabası, üç türlü güyeceği -yani iş elbisesi, adeten giydiği elbisesi bayram ve benzeri günlere mahsus elbisesi, kendinin ve nafakası kendi üzerine vacip olanların bir senelik nafakaları bunlardan fazla olarak 80,14 gr. Altın veya aynı kıymette başka bir şeye sahip olan kimselere senede bir kere kurban kesmek vacip olur.