Kurban Nasıl Kesilir ? Kurban Ne Zaman Kesilir ?

tarafından
751
Kurban Nasıl Kesilir ? Kurban Ne Zaman Kesilir ?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, Zilhicce ayının onuncu günü şafaktan on ikinci günü güneş batmazdan evvele kadar (Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü) kesilebilir. On ikinci gün güneş battıktan sonra kurban kesmek câiz olmaz.

Karanlıkta yanlışlık olması ihtimaliyle gece kurban kesmek tenzihen mekruhtur.

Şehirde -yani Cuma ve bayram namazlarının şartlarının mevcut ve edâ olunduğu yerlerde zilhicce ayının onuncu gününde erkek ve kadın kurbanını kesmeden evvel bir mahalde olsun bayram namazı kılınmış olması şarttır.

Eğer kurban sahibi ve kurbanı Cuma ve bayram namazlarının şartlarının bulunmadığı bir yerde ise bayramın birinci günü şafaktan sonra kurban kesmek câizdir.

Bu meselede sahibinin bulunduğu mahalle değil, kurbanın bulunduğu yere itibar edilir.

KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurban kesmeye niyet edilir;

Kurban keserken şöyle niyet edilir : ” Ya Rabbi, niyet eyledim rızâyı şerifin için kurban kesmeye. Benim şu vücudum çok kabahatler, çok günah işledi. Bu vücudu sana kurban etmem lazım. Lakin sen bunu haram kıldın. Bu günahkar, bu âciz vücuduma bedel olmak üzere senin rızâyı şerifin ve emr-i şerifin üzere lütfettiğin bu kurbanı kesiyorum. ”

Besmele-i şerîfe ile : “İnni veccehtü vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikin.”

“ Allahümme hâzâ minke ve leke. Allâhümme inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi’l-âlemîn, lâ şerîleke lehû ve bizâlike ümirtü ve ene mine’l-müslimîn.”  SONRA:

“Allâhü ekber Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd, Bismillâhi Allâhü ekber.” Deyip hemen kesilir.

Kurbanın şu dört şeyi kesilir:

1) Nefes borusu.

2) Yemek borusu.

3 – 4 ) İki şah damarı.

Bu dördünü kesmek sünnettir. (Hindiyye)

Bunlardan üçünü kesse helal olur.

Deveyi ayakta iken gerdanından, koyun keçi ve sığırı yatırıp çene ile göğüs arasından, yumrucuk denilen kemiğin altından boğazlamak sünnettir.

Kurbanı kıbleye çevirerek yatırıp (ön ayakları ile arka sol ayağını) bağlayarak kesmek sünnettir. Deve ise ayakta kesilir.

Kolaylık için sığırların dört ayaklarını bağlamak caizdir.

Eğer hayvan insandan kaçarsa yahut kuyuya düşüp boynundan kesmek mümkün olmazsa kesilmesi niyetiyle  “Bismillâhi Allâhü Ekber” diyerek, bir bıçakla (herhangi bir yerinden) yaralamak sureti ile helâl olur.

Eğer hayvan insana hücüm ederse, hücüm ettiği kimse niyet ederek besmele ile öldürürse yine helal olur.