Orucun Kabul Olmasının Şartları

tarafından
446
Orucun Kabul Olmasının Şartları

Orucun kabul olması ve oruçlunun sevap ve derecelere ulaşabilmesi için bazı şartlar ve edepler vardır. Bunları altı madde üzerinde değerlendirelim:

1- Gözü ve eli, kötü ve çirkin görülen her şeyden: kalbi, Allâh’ı zikirden alıkoyan her hâlden muhafaza etmek. Peygamberimiz (s.a.v.): “Nâmahreme bakmak, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim Allah’tan korktuğu için onu terk ederse, ona lezzetini kalbinde duyacağı bir îmân nasip eder.” buyurmuşlardır. Hz. Enes’in (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de: “Beş şey oruçlunun sevabını noksanlaştırır: Yalan söylemek gıybet etmek, koğuculuk yapmak, yalan yere yemin etmek ve şehvetle bakmak.” buyurulmuştur.

2- Lisânını yalan, gıybet, nemime, kötü söz gibi şeylerden muhafaza edip susmayı âdet edinmek, Allâhü Teâlâ’yı zikretmek ve Kur’ân-Kerîm okumakla meşgul etmek.

3- Kulağını günah olan şeyleri işitmekten muhafaza etmek. Zira Allâhu Teâlâ’nın, konuşulmasını haram kıldığı şeyleri dinlemek de haramdır. Gıybet eden ile onu dinleyip sessiz kalan günahta ortaktır.

4- El, ayak gibi diğer âzâları da günah işlemekten muhafaza etmek. iftar vaktinde mideyi şüpheli şeyler yemekten korumaktır. Çünkü helâl yiyecekleri terk ederek oruç tutup da sonra haram ile iftar etmenin bir manası ve sevabı yoktur.

5- iftar vaktinde helâl olan yemeklerden de aşırı derecede yememek. Zira Allâhü Teâlâ’nın en hoşuna gitmeyen duâ, mide tıka basa dolu iken yapılandır. İnsanlar arasında Ramazan ayında diğer aylarda yiyemedikleri çeşit ve miktarda yemekleri bu ayda yemek adet olmuştur. Şu hâlde oruçlu gündüz yiyemediğini akşam fazlası ile tedarik etmiş olur. Fakat malumdur ki oruçtan maksat nefsin hevesini, şehvetini kırmak takvâyı kuvvetlendirmektir.

6- iftardan sonra kalbi, orucunun kabul olup olmadığı hakkında korku ve ümit arasında olmak. Zira kişi, orucu kabul olunup Cenâb-1 Hakk’ın rızasına kavuşanlardan mı oldu yoksa reddolunup Hz. Allah’ın gadabına uğrayanlardan mı oldu, bilemez.