Receb Ayında Kılınacak Namaz

tarafından
602
Receb Ayında Kılınacak Namaz

Receb-i Şerif Ayında Kılınacak Namaz

Receb’in 1’i ile 10’u arasında, 11′ ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında sadece birer defa olmak üzere kılınacak 10’ar rekât Hacet namazı vardır. Hepsinin de kılınış şekli aynıdır. Bu namazlar, akşamdan sonra da yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat Cuma ve Pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdâldir.

Bu namaz, mü’min ile münafığı ayırır. Bu 30 rekât namazı kılanlar hidayete ererler. Münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez.

Bu 30 rekât namaz, Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in berberi Selman-i Pak (r.a.) Hazretleri tarafından rivayet edilmiştir.

Namazın Kılınış Şekli

Kılınacak olan namaza şu niyetle başlanır:

“ Ya Rabbi, beni dünyayı teşrifleri ile nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerif Hürmetine, feyz-i ilâhîne, rıza-i ilâhîne nail eyle. Abid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halas eyle, rızâ-i şerifin için Allahü Ekber.”

 

Her rek’atte 1 Fâtiha-i şerife, 3 Kul yâ eyyühel-kâfirûn, 3 ihlâs-i şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir.

Böylece 10 rek’at tamamlanır.

Namazdan sonra 11 defa:

“La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit. Ve hüve hayyün la yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadir”

Receb-i Şerifin 11 ile 20’si arasında kılınan 10 rek’attan sonra 11 defa şu dua edilir:

“İlâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitran hayyen kayyümen dâimen ebeda”

Receb-i Şerifin 21 ile 30’u arasında kılınan 10 rekâttan sonra da, şu dua 11 kere okunur.

“ Allâhümme lâ mânia lima a’tayte ve la mu’tiye limâ mena’te ve lâ râdde limâ kazayte ve lâ

mübeddile limâ hakemte ve lâ yenfeu zel-ceddi minkel-ceddü. Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a’lel

vehhåb. Sübhane rabbiyel-aliyyil-a’lel-vehhab. Sübhane rabbiyel-aliyyil-a’lel-kerîmil-vehhâb. Yå

vehhâbü yâ vehhâbü ya vehhâb”